Bảo hiểm nhân thọ tốt nhất cho người già – hạn cuộc sống bao gồm

Theo một khảo sát năm 2011 CommInsure bảo hiểm nhân thọ của Newspoll, gần một nửa (47%) của dân Úc tuổi 50-64 tuổi không có bảo hiểm nhân thọ. Chắc chắn, các nhóm công dân cao cấp cần cuộc sống bao gồm. Ở giai đoạn này, thuật ngữ cuộc sống bao gồm cung cấp các lựa chọn bảo hiểm nhân thọ tốt nhất, kể từ khi bạn có thể chọn giữa các thời hạn khác nhau của bìa, khác nhau, từ 10, 15 hoặc 20 năm. Công ty bảo hiểm có thể tương tự như vậy cung cấp giải pháp thay thế cho gia hạn một lần lapses thời gian này.

Tại sao người cao tuổi cần hạn bảo hiểm nhân thọ ?

Khi mua hạn cuộc sống bao gồm, bạn cần phải so sánh cung cấp khác nhau từ nhà cung cấp bảo hiểm khác nhau để có được bảo hiểm nhân thọ tốt nhất. Bạn cần phải tương tự như vậy xem xét lý do tại sao bạn yêu cầu cuộc sống bao gồm.

I. bạn phải còn sống

Nếu bạn nghĩ rằng nó là quá muộn để mua cuộc sống bao gồm kể từ khi bạn sắp chết, nó có lẽ không phải là thực sự như vậy. Có lẽ, bạn nhớ được nói trong 60 ‘s rất sớm rằng bạn đã có một tuổi thọ là 67,9 tuổi (Nam giới) hay 74,2 tuổi (nữ). Vâng, tin tốt lành là rằng bây giờ bạn có một vòng đời lâu hơn nhiều. Theo một báo cáo của The Australian cục của số liệu thống kê (ABS), người đàn ông và phụ nữ đã trưởng thành hơn 65 tuổi trong thời hạn năm 2010-2012 có tuổi thọ của 84.1 năm và 87 năm, tương ứng.

Lý do tại sao bạn phải còn sống là do thay đổi cuộc sống của bạn như bạn tồn tại với các giai đoạn khác nhau của cuộc sống, bao gồm cả sinh, thời thơ ấu và tuổi dậy thì. Vì vậy, bạn có thể làm cho việc sử dụng tốt nhất của năm phụ bằng cách mua hạn cuộc sống bao gồm.

II. sự lựa chọn khôn ngoan

Có nhiều người làm sai các tùy chọn mà giữ chúng từ tìm kiếm bảo hiểm. Trong thực tế, các cuộc khảo sát CommInsure bảo hiểm nhân thọ tiếp xúc đó, sau một dịp nguy hiểm, thậm chí nhiều người Úc có khả năng để đi du lịch so với nhận bảo hiểm (46% sẽ đi vào kỳ nghỉ, trong khi 34% sẽ nhận được bảo hiểm).

Mặc dù bạn có thể muốn đi vào kỳ nghỉ và tận hưởng ngày nghỉ hưu của bạn, bạn nên đầu tiên chăm sóc các mối quan tâm của cuộc sống bao gồm. Các hành động hợp lý nhất để thực hiện để bảo vệ so với chi phí tài chính không thể tránh khỏi bệnh tật và tai nạn là để tìm kiếm bảo hiểm. Bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt, sẽ bảo vệ gia đình của bạn so với các khoản chi phí không thể tránh khỏi khi bạn qua đời.

III. để lại một di sản thừa kế

Nó là đáng tiếc rằng vô cùng vài người Úc nhận thừa kế có ý nghĩa từ cha mẹ của họ. Điều này xuất hiện từ một cuộc khảo sát của viện Melbourne hộ gia đình, thu nhập và động lực lao động, Úc (HILDA), mà tiếp xúc mà vào năm 2010, chỉ 1,22% của các cá nhân trên 15 tuổi nhận được khoảng $87,672 trong các hình thức thừa kế. Để hỗ trợ truy cập xu hướng này, bạn có thể sử dụng thuật ngữ cuộc sống bao gồm như là một phương tiện để lại một di sản thừa kế cho trẻ em của bạn.

Cho rằng những lợi thế được thanh toán trong thời hạn bảo hiểm nhân thọ không phải là thực sự chịu thuế, số tiền được nhận bởi người nhận của bạn sẽ không được hết.

IV. tốt hơn so với bảo hiểm tang lễ

Hạn cuộc sống bao gồm cung cấp thuận lợi hơn so với đám tang che. Với đám tang che, các khoản thanh toán lợi ích chỉ là giới hạn để trả tiền cho chi phí tang lễ. Mặt khác, việc thanh toán trọn một nhiệm kỳ cuộc sống bao gồm có thể được sử dụng để phục vụ cho các nhu cầu của gia đình bạn. Điều này có thể bao gồm các nhà cho vay thanh toán, chi phí tang lễ và sinh hoạt phí.