BMW Gap bảo hiểm. Hướng dẫn nhanh chóng để tiết kiệm tiền bạc và sự hiểu biết những gì bạn mua.

BMW Gap bảo hiểm. Hướng dẫn nhanh chóng để tiết kiệm tiền bạc và sự hiểu biết những gì bạn mua.

Cậu may mắn, đủ để xem xét việc mua một chiếc BMW mới không? Một khoản phí điển hình chính agent ít pound 400 cho khoảng cách của bảo hiểm. Các chuyên gia trong việc cung cấp khoảng cách bảo hiểm cung cấp cho bìa cùng với giá ở một số trường hợp ít hơn 75% rẻ hơn so với báo giá đại lý.

Lo lắng bìa là không giống như các đại lý?

Đừng lo lắng. Nếu đại lý xe hơi của bạn trích dẫn hàng ngàn cho vỏ bọc bảo hiểm xe hơi của bạn sẽ chạy một dặm và so sánh giá cả. Tại sao nên gap bảo hiểm bất kỳ khác nhau? Nó không nên.
Không có hai lý do các đại lý là hơn rất nhiều tốn kém hơn so với một nhà môi giới chuyên môn cho các sản phẩm. Trước hết, tất cả các chính sách bảo hiểm phải chịu IPT (bảo hiểm bảo hiểm thuế). Đây là số tiền được trả cho chính phủ về chính sách bảo hiểm bất kỳ mà bạn mua. Đây là giống nhau cho nội dung trang chủ và bảo hiểm xe hơi nói chung. Các đại lý là đánh thuế ở một tỷ lệ 20% về việc bán sách. Một nhà môi giới chỉ được tính phí ở mức thấp hơn 6%. Điều này ngay lập tức mang lại cho họ một tiết kiệm của 14%, mà có thể được thông qua với bạn người mua. Thứ hai, đó là mức hoa hồng một đại lý làm cho từ một chính sách. Thông thường, sản phẩm này là trung tâm lợi nhuận lớn thứ hai của bất kỳ đại lý sau khi bán xe. Nó không phải là tên lửa khoa học! Một chính sách chi phí £100 và các đại lý cho chính sách tương tự là £400. Đó là rất nhiều các hoa hồng kiếm được.

Cần một sự lựa chọn lớn hơn của chính sách so với các đại lý đã cung cấp?

Không vấn đề gì. Bây giờ là chuyên gia trực tuyến cung cấp cho bìa cho tất cả mới và sử dụng chiếc xe BMW. Cần một RTI Gap bảo hiểm, thay thế xe trên Gap bảo hiểm hoặc bạn có thể mua xe của bạn trên một thỏa thuận cho thuê hợp đồng. Họ cung cấp tất cả các loại chính sách với một loạt các yêu cầu bồi thường giới hạn giữa £5,000 & £25.000 để bao gồm bất kỳ chiếc xe tại một tiết kiệm lớn hơn các đại lý trích dẫn giá.

Họ chỉ đối phó với công ty bảo hiểm lớn là gắn đầy đủ FSA đăng ký. Sẽ có không có sự khác biệt giữa bất kỳ chính sách Gap bảo hiểm được cung cấp bởi công ty bảo hiểm đứng một mình và các đại lý. Sự khác biệt lớn duy nhất sẽ là giá. Trong một số trường hợp tôi đã đọc ý kiến đánh giá mà khách hàng đã được trích dẫn £500 bởi BMW đại lý chỉ để tìm khoảng cách đồng bảo hiểm với on-line cho ít hơn một nửa giá với cùng một công ty bảo hiểm.

Điều tuyệt vời với mua bìa một cách độc lập là bạn có được tư vấn trực tiếp từ các hãng bảo hiểm. Chứ không phải là nhân viên bán hàng tại một đại lý xe hơi người không phải là chuyên gia. Trong hầu hết trường hợp, các đại lý chỉ có chỉ có một sản phẩm bảo hiểm cung cấp cho bạn, mà thường là một năm 3 cung cấp, chỉ bao gồm giá mua của xe. Có lẽ không phải là lời khuyên tốt nhất nếu bạn có một thỏa thuận tài chính 5 năm.

Sản phẩm đại lý mặc dù nó có thể được thương hiệu trong một cuốn sách nhỏ với một chiếc BMW trên mặt trước có lẽ thậm chí sẽ không một sản phẩm bảo hiểm BMW. Hầu hết các đại lý cửa hàng xung quanh mỗi năm và tìm việc cung cấp với giá rẻ nhất sau đó sản xuất ưa thích tài liệu tiếp thị mà bạn đã kết thúc phải trả cho. Vào cuối ngày tên chính sách bảo hiểm có lẽ là mục quan trọng cuối cùng, như tất cả các hãng bảo hiểm và các đại lý của họ phải pháp luật đăng ký với cơ quan dịch vụ tài chính. Điều này có nghĩa rằng bạn người tiêu dùng sau đó được bảo hiểm bởi các đề án bồi thường dịch vụ tài chính trong trường hợp rất khó mà doanh nghiệp bảo hiểm không thành công.

Như là một ngành công nghiệp đầu tiên hiện có khoảng cách bảo hiểm nhà cung cấp cung cấp một chính sách năm năm kinh ngạc về xe ô tô BMW mới và sử dụng. Không có không có giới hạn số dặm. Tất cả những gì họ yêu cầu là chiếc xe nhỏ hơn 10 năm tuổi, khi bạn mua các chính sách. Kết hợp với thực tế tất cả chính sách cung cấp một £250 bao gồm dư thừa trong trường hợp tổng số thiệt hại. Bạn thậm chí có thể chuyển chính sách của bạn nếu bạn quyết định thay đổi chiếc xe sớm.

Hầu hết các loại xe có thể được bảo hiểm cung cấp nắp được mua trong vòng 180 ngày kể từ ngày quyền sở hữu của chiếc xe. Giới hạn yêu cầu bồi thường khác nhau giữa £5,000 & £25.000 là rất lớn như là một kích thước chắc chắn không phù hợp với tất cả.