Có thể là Gay ngăn chặn bạn nhận được bảo hiểm nhân thọ?

Nếu bạn là một chain-smoker, người uống nặng hoặc đang rất thừa cân, bạn có thể tìm thấy nó rất khó có được một chính sách bảo hiểm nhân thọ với tỷ lệ phí bảo hiểm hợp lý. Tuy nhiên, khuynh hướng tình dục nên bây giờ có không có mang về sự sẵn có cho bạn về những sản phẩm bảo hiểm. Sự phát triển tích cực này được phản ánh trong các hướng dẫn xuất bản gần đây từ các Hiệp hội của Anh doanh nghiệp bảo hiểm (ABI), mà đồng sản xuất với La bàn, các cố vấn tài chính người đồng tính.

Mặc dù thực tế rằng, kể từ tháng 10 năm 2005 công ty bảo hiểm đã không còn yêu cầu các loại câu hỏi mà có thể dẫn đến tiết lộ giới tính (và do đó khả năng bảo hiểm tỷ lệ được nâng lên do kết nối HIV/AIDS tiềm năng), mối quan tâm về chi phí bảo hiểm nhân thọ và định kiến đã tiếp tục tồn tại trong cộng đồng đồng tính.

Nỗi sợ hãi không cần thiết dẫn tới nhiều cuộc sống bao gồm rejecting hoàn toàn-một  di chuyển cho bất cứ ai với một đối tác hoặc thế chấp. Bao giờ kể từ khi xuất hiện đầu tiên của AIDS trong đầu thập niên 1980, nhiều người đàn ông đồng tính áp dụng để trang trải cuộc sống đã phàn nàn điều trị không lành mạnh, đề cập đến câu hỏi về tình dục (‘đồng tính câu hỏi’) vào mẫu đơn cho cuộc sống bảo hiểm, bao gồm bệnh quan trọng và bảo vệ thu nhập.

Hướng dẫn ABI đã đưa đến một kết thúc thực hành này và các câu hỏi bất kỳ khác xâm nhập cá nhân. Hướng dẫn cũng bị xóa quan niệm sai lầm phổ biến mà chỉ đơn giản là tham gia một HIV thử nghiệm sẽ gây tổn hại đến các ứng dụng từ người đàn ông đồng tính. Trong thực tế, bạn không cần khai báo các bài kiểm tra tiêu cực.
Mặt khác, doanh nghiệp bảo hiểm có thể yêu cầu tất cả các ứng viên tổng hợp nhiều câu hỏi như “Trong vòng năm năm qua, có bạn được tiếp xúc với nguy cơ nhiễm HIV không?” Điều này là dễ hiểu cho rằng HIV có thể được ký hợp đồng không chỉ là kết quả của quan hệ tình dục không an toàn, mà còn thông qua việc sử dụng tiêm chích ma túy, truyền máu và phẫu thuật được thực hiện trong một số phần của thế giới.

Nếu bạn đã thử nghiệm tích cực cho phòng chống HIV, bạn đặt để lộ những thông tin này trên hình thức ứng dụng của bạn. Bạn cũng nên tiết lộ bất cứ bệnh lây truyền qua đường tình dục, bạn có thể đã có, mặc dù bạn không mong đợi để làm cho bản án về tác động y tế của bệnh như vậy. Nhiễm trùng tiểu một lần sẽ không có bất kỳ liên quan đến doanh nghiệp bảo hiểm, nhưng nếu có bất kỳ nghi ngờ về tác động lâu dài đối với sức khỏe (như, ví dụ, sẽ là trường hợp liên quan đến bệnh giang mai) bác sĩ của bạn sẽ được liên lạc, với sự đồng ý của bạn.

Hơn nữa, doanh nghiệp bảo hiểm không còn có thể làm cho các giả định về tình dục từ các chi tiết của bạn sắp xếp cuộc sống, nghề nghiệp hoặc lịch sử y tế. Sự chiếm đóng của một cá nhân bây giờ không thể được sử dụng để chỉ ra nguy cơ nhiễm HIV; Tuy nhiên, nó là hợp pháp cho doanh nghiệp bảo hiểm để hỏi về nghề nghiệp của bạn cho các mục đích của việc tính toán rủi ro tử vong hoặc tai nạn tại nơi làm việc.

Theo ABI, đó là hiện nay không có dữ liệu về các hành vi tình dục của các cặp đôi trong một quan hệ đối tác dân sự. Do đó, một số công ty bảo hiểm nhân thọ vẫn đối xử với cặp đôi đồng tính như là người duy nhất khi đánh giá nguy cơ nhiễm HIV, trong khi các nhà cung cấp áp dụng việc xem xét cùng với những người trong một quan hệ đối tác dân sự như họ sẽ cho một cặp vợ chồng dị tính.

Theo văn phòng thống kê quốc gia, quan hệ đối tác đồng tính gần 16.000 đã diễn ra kể từ khi các đạo luật quan hệ đối tác dân sự của tháng 12 năm 2005. Và hiện nay, ABI đang làm việc để bảo đảm rằng người đàn ông quan hệ đối tác dân sự đăng ký điều trị giống như cặp vợ chồng đối với nguy cơ nhiễm HIV.