Luồng tiền mặt kinh doanh rơi? Sự khác biệt giữa khó khăn về tài chính và hoạt động

Điều quan trọng là phải hiểu được sự khác biệt giữa khó khăn hoạt động và khó khăn về tài chính và xác định đó là nguồn chính của bất kỳ xu hướng đi xuống trong dòng tiền mặt kinh doanh. Nếu công ty của bạn đang gặp khó khăn về tài chính hoặc các vấn đề hoạt động nghiêm trọng mà có thể nhanh chóng dẫn đến khó khăn tài chính, phải quan tâm. Có một sự khác biệt quan trọng giữa hai. Một CFO tạm thời có thể giúp với một giải quyết vấn đề hoàn toàn tài chính, nhưng một nhà tư vấn quay vòng sẽ là rất quan trọng cho một hoạt động quay vòng (mặc dù rằng tư vấn cuối cùng có thể bước vào như CFO hoặc Coo hoặc thậm chí giám đốc điều hành để phụ trách của quay vòng).

Đầu tiên, rất ít “khó khăn về tài chính” mà các công ty gặp phải chỉ dựa trên tài chính. Tài chính dựa trên các vấn đề là những người mà là kết quả của các quyết định cấu trúc vốn nghèo như tham gia vào nợ quá nhiều. Điều đó thường liên quan đến việc có EBITDA (thu nhập trước khi lãi suất, thuế, khấu hao và amortization) có thể xử lý các dịch vụ nợ tại thời điểm cho vay có nguồn gốc nhưng, do môi trường kinh tế nói chung, mất mát của một khách hàng, giảm khối lượng bán hàng trung bình, vv, các EBITDA không còn có thể bao gồm các khoản thanh toán nợ. Hoặc tài chính dựa trên vấn đề có thể là do tham gia vào các khoản nợ có cấu trúc không đúng-nợ với một thanh toán bóng, lãi suất cao, leo thang lãi suất hoặc thanh toán. Các điều khoản có thể có vẻ tốt vào thời điểm đó, nhưng là ominous 1, 2, hoặc 3 năm sau đó.

Pure tài chính dựa trên các vấn đề khá dễ dàng để sửa chữa (giả sử bạn giao tiếp thẳng thắn và thường xuyên với các thực thể tài chính/nợ nhà cung cấp). Đơn giản chỉ cần ngồi xuống với các thực thể cung cấp các khoản cho vay và thương lượng một cơ cấu lại. Yêu cầu mở rộng điều khoản (tăng từ 5 năm đến 7 năm, ví dụ), một mức lãi suất thấp hơn trong một khoảng thời gian quy định (từ một vài tháng để phần còn lại của thuật ngữ), hoặc loại bỏ các quả bóng, để đặt tên một vài trong số các tùy chọn. Miễn là các nguyên tắc cơ bản tiềm ẩn của doanh nghiệp là như nhau, các nhà cung cấp nợ nói chung sẽ được amenable để cơ cấu lại các khoản cho vay và do đó, cải thiện dòng tiền mặt kinh doanh ‘.

Đó là tuyên bố cuối cùng là then chốt. Nếu cơ bản tiềm ẩn đã thay đổi, đó là những vấn đề hoạt động không phải vấn đề tài chính. Nếu công ty của bạn bị mất một khách hàng lớn và rằng khách hàng bao gồm 20% doanh số bán hàng và 25% lợi nhuận, đó không phải là một vấn đề tài chính. Một mất mát khách hàng lớn là một vấn đề hoạt động. Rõ ràng, công ty của bạn có thể không có khả năng thực hiện thanh toán cho vay của bạn nhưng bạn nên đã thấy vấn đề trước. Đó là khách hàng 20% đã được như vậy trong bao lâu? Hai năm? Bốn năm? Bạn nên thiết lập một kế hoạch để loại bỏ hoặc giảm nguy cơ mất mát của một khách hàng đó. Có khoản phải thu của bạn lấy 60-90 ngày để được thanh toán? Này đã được liên tục trong nhiều năm qua? Thông thường, nó không phải là một sự phát triển mới. Đó sẽ là một vấn đề tài chính. Thông thường, các công ty, đặc biệt là các công ty phát triển nhanh chóng, cho phép các tài khoản khoản phải thu để hang out có cho tháng tại một thời điểm và xu hướng này tiếp tục trong nhiều năm. Sau đó, khi họ ngừng phát triển nên nhanh chóng và các doanh nghiệp mới có thể không còn bao gồm các khoản phải thu từ khách hàng hiện tại hoặc ngược lại, công ty kinh nghiệm một dòng chảy gần như ngay lập tức tiền mặt thiếu.

Một vấn đề hoạt động là người nghèo dịch vụ khách hàng hoặc doanh thu khách hàng cao. Khi kinh doanh đang mở rộng và khách hàng mới được liên tục đến trên tàu, một doanh nghiệp có thể xử lý thả ra. Nhưng khi kinh doanh giảm giá, Dịch vụ nghèo reaps một chi phí ròng cao trên dòng dưới cùng.

Đây chỉ là một vài trong số các vấn đề hoạt động vô số ảnh hưởng đến một doanh nghiệp và kết quả trong các vấn đề tài chính trong downturns. Nếu có những âm thanh như bạn, có thể đã, sẽ có, nên đã. Quá khứ là quá khứ. Bạn không thể thay đổi nó. Đừng đánh đập mình lên. Chỉ cần yêu cầu giúp đỡ từ những người có thể cung cấp nó. CFO của bạn hoặc một CFO tạm, công ty CPA của bạn, ban của bạn, ngân hàng của bạn, một nhà tư vấn quay vòng. Hành động sớm, do đó bạn có thể thực hiện hiệu quả và xoay quanh thành công doanh nghiệp của bạn và cải thiện dòng tiền mặt của bạn trước khi quá muộn.