Mua bảo hiểm cho cổ phiếu của bạn

Bạn có biết đó là một cách để mua bảo hiểm cho cổ phiếu của bạn? Nó cho phép bạn để giữ cho một số tiền bạn đã đầu tư nếu cổ phiếu của bạn treo, mà có thể là rất mạnh mẽ khi thời gian không chắc chắn.

Nó hoạt động bằng cách sử dụng một cái gì đó gọi là một tùy chọn đặt. Khi bạn mua một tùy chọn đặt trên một cổ phiếu bạn mua quyền bán hàng của bạn ở một mức độ nhất định vào hoặc trước ngày đã chỉ định.

Vì vậy, nói ví dụ bạn mua một cổ phiếu giao dịch ở $46 và quyết định rằng bạn muốn một số bảo vệ cho những nhược điểm. Bạn có thể mua các $40 đặt tùy chọn 6 tháng ra cho $5. Bây giờ, nếu treo cổ phiếu bạn sẽ có thể để mua cổ phiếu tại, ít nhất là $40 trong 6 tháng tiếp theo.

Vì vậy, hãy đi qua mỗi kịch bản.

1. các cổ phiếu đi

Nếu các cổ phiếu đi nói $70 trong giai đoạn 6 tháng bạn sẽ có lợi và đưa bạn mua sẽ hết hạn vô giá trị. Bạn có thể chọn mua khác đặt một lần nữa nếu bạn cho rằng thị trường là vẫn không chắc chắn hoặc nếu bạn muốn đảm bảo một số lợi nhuận bạn đã thực hiện.

2. các cổ phiếu đi xuống một chút hay vẫn phẳng

Nếu các cổ phiếu vẫn phẳng tùy chọn cuối cùng sẽ hết hạn và bạn có thể quyết định những việc cần làm tiếp theo. Bạn sẽ không cần phải tập thể dục của bạn đặt, và có thể quyết định kế hoạch mua lại các tùy chọn để lấy lại một số phí bảo hiểm của bạn.

3. cổ phiếu đổ vỡ crash

Nếu kịch bản trường hợp xấu nhất xảy ra, các cổ phiếu được giảm đi một nửa và bây giờ giao dịch ở $23. Nếu chúng tôi đã có chỉ cần mua và tổ chức các cổ phiếu chúng tôi đã mất $23, Tuy nhiên bởi vì chúng tôi đã mua $40 ra chúng tôi có thể thực hiện các quyền của chúng tôi để bán các cổ phiếu tại $40.

Chiến lược này được gọi là một bảo vệ đặt và có thể cứu chúng ta khỏi phần lớn của một mất mát nếu điều biến chống lại chúng tôi.