Tôi có bảo hiểm nhân thọ nếu tôi có một rối loạn sức khỏe tâm thần? (P.01)

Bởi bây giờ, bạn có thể biết rằng khỏe mạnh các bạn, hơn nữa giá cả phải chăng bảo hiểm cuộc sống của bạn. Hầu hết thời gian, những người tìm kiếm bảo hiểm nhân thọ có xu hướng quên hoặc giả định hỏi về bảo hiểm nhân thọ cho người dân với các vấn đề sức khỏe tâm thần. Những gì họ không biết là trạng thái sức khỏe tâm thần của bạn đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định chi phí bảo hiểm cuộc sống của bạn và cho dù một doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bao gồm bạn. Giống như bất kỳ điều kiện y tế bạn có thể nghĩ rằng trầm cảm, lo lắng và các vấn đề sức khỏe tâm thần đang điều trị khác nhau bởi công ty bảo hiểm khác nhau. Các công ty căn cứ quyết định của họ về số lượng rủi ro gây ra bởi tình trạng sức khỏe tâm thần.
Trong vài tuần qua, doanh nghiệp bảo hiểm đã bị cáo buộc của overcharging hoặc lấy đi quyền truy cập vào bảo hiểm nhân thọ cho người dân với lo âu và trầm cảm. Nó đã được ghi nhận rằng những người sử dụng đã phải chịu đựng thậm chí là các bout nhẹ các vấn đề sức khỏe tâm thần bị từ chối bảo hiểm nhân thọ hoàn toàn, mà lần lượt, trầm trọng thêm sức khỏe tài chính của họ. Trong khi các báo cáo này đã được coi là rất đáng lo ngại bởi nhà vận động và tổ chức từ thiện, việc bảo vệ duy nhất có sẵn để phân biệt đối xử như vậy là dành cho người Khuyết tật. Theo đạo luật hiện hành, điều kiện sức khỏe tâm thần không được phân loại theo tàn tật, làm cho nó khó khăn cho các cố vấn pháp lý để xác định quyền lợi của mình.
May mắn thay, Tuy nhiên, điều này không có nghĩa rằng bạn không thể nhận được bảo hiểm nhân thọ có vấn đề về sức khỏe tâm thần. Làm việc với một đại lý chuyên gia độc lập có thể giúp bạn nhận được chính sách bảo hiểm nhân thọ tốt nhất bất kể tình trạng của bạn.

Bảo hiểm nhân thọ có vấn đề về sức khỏe tâm thần

Sau khi áp dụng chính sách bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe tổng thể của bạn, cả về thể chất và tinh thần sẽ được đánh giá để xác định tỷ giá của bạn. Do đó, nó là rất quan trọng rằng bạn là trung thực về lịch sử sức khỏe tâm thần của bạn khi áp dụng kể từ khi nó có thể ảnh hưởng đến tỷ giá của bạn. Tỷ lệ mà tại đó các vấn đề sức khỏe tâm thần của bạn ảnh hưởng đến bảo hiểm cuộc sống của bạn phụ thuộc vào điều kiện mà bạn đang phải chịu, nhiều hơn đặc biệt là mức độ rủi ro nó đặt bạn ở.

Đây là lý do tại sao doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá sức khỏe tâm thần của bạn khi quyết định có hay không chấp nhận các ứng dụng của bạn. Vấn đề về sức khỏe tâm thần như rối loạn cưỡng chế có thể không ảnh hưởng đến tỷ giá bảo hiểm của bạn. Tuy nhiên, điều kiện có nhiều khả năng liên kết để tự sát như lo âu, trầm cảm, hoang tưởng hay rối loạn lưỡng cực tăng mức bảo hiểm của bạn. Trong thực tế, khi hãng bảo hiểm cảm thấy nguy cơ của bạn là quá cao, họ có thể hoàn toàn phủ nhận bạn trang bìa.

Bảo hiểm nhân thọ với lo âu

Công ty bảo hiểm xem rối loạn lo âu là một yếu tố nguy cơ khi tính toán bảo hiểm cuộc sống của bạn. Điều này là bởi vì tình trạng này có thể dẫn đến rối loạn tâm lý và trong trường hợp nghiêm trọng dẫn đến thể chất trở ngại của aptitude để kiếm được một cuộc sống khá hạn chế. Đó là vì những lý do này mà doanh nghiệp bảo hiểm mất thời gian của mình để đánh giá tình trạng của bạn trước khi chấp nhận ứng dụng của bạn. Doanh nghiệp bảo hiểm có thể hỏi bạn một số câu hỏi để giúp họ xác định mức độ rối loạn của bạn. Một số những câu hỏi này bao gồm;